Nastavljaju se pozajmice članovima

Nastavljaju se pozajmice članovima

Upravni odbor sredstava solidarnosti održao je svoju petu sjednicu 10. listopada ove godine. Sjednicu je vodila predsjednica Upravnog odbora Dubravka Prpić, a sastanku su prisustvovali članovi Upravnog odbora Željka Sambolek Mikota, Jasenka Brigljević, Danko Tresić Pavičić, Dušan Krepčić, Božidar Žvorc, Milena Miščević, Mario Meić te Boris Šifter. Sjednici je zbog situacije sa Centar bankom prisustvovao predsjednik Stjepan Kolarić te Agneza Novački Somek voditeljica financijskog poslovanja Sindikata grafičara.

Stanje sredstava u Sindikatu a posebno stanja fondova sredstava solidarnosti te problematiku individualnog kreditiranja nakon stečaja Centar banke iznio je Stjepan Kolarić. Istaknuo je da je dosadašnje poslovanje Sindikata grafičara bilo usmjereno na Centar banku gdje smo imali poslovni žiro račun te dio oročenih sredstava, također smo imali i komisioni račun sa sredstvima iz kojih su se odobravali individualni krediti za naše članove. Na ovim sredstvima ne bi trebalo biti veće štete, jer su to sredstva u plasmanu, ugovor o komisiji smo otkazali a poslodavce obavijestili o preusmjeravanju sredstava na račun u RBA što svi poslodavci sada i čine (iako je bilo i problema). Dio oročenih sredstva pokušali smo podići nekoliko dana prije objave stečaja međutim Uprava banke nije to dozvolila. Dio drugih oročenih sredstava po različitim ugovorima i rokovima oročenja također je ostao u banci.  Žiro račun sa određenim  stanjem je prenesen u RBA koji je novi poslovni račun sindikata.

Tijekom rujna obeštećeni smo preko državne agencije sa 756.000,00 kn a 30. rujna 2013. otvoren je stečaj u Narodnim novinama i zakazani su ispitno i izvještajno ročište.  Prijava potraživanja u stečajnu masu  mora se izvršiti u dodijeljenom roku od objave otvaranja odluke o stečaju u Narodnim novinama. Članovi Upravnog odbora primili su informacije te ih nakon diskusije prihvatili.

Veliki problem pojavio se oko individualnog kreditiranja koje nakon stečaja banke ima zastoj preko mjesec dana. Stručne službe su poslale upite i bile na razgovorima u nekoliko banaka, ali niti jedna nije htjela raditi komisione poslove koje smo do sada imali u Centar banci. Zbog toga je predloženo da se prihvati odluka o vlastitom plasmanu sredstava putem dijela stručnih službi. Sredstva za plasman činit će sredstva vraćena po plasmanima preko Centar banke koja će se povećavati povratom plasiranih kredita i dodatnim plasmanom iz sredstava Fonda solidarnosti prema mjesečnim potrebama. Prijedlog je prihvaćen  a plasmani individualnih pozajmica vršit će se u vlastitoj organizaciji Sindikata prema dosadašnjim uvjetima utvrđenima Pravilnikom sredstava solidarnosti. Što znači iznos pozajmice će biti od 2.000,00 do 8.000,00 kuna i ovisi o visini plaće, vrijeme povrata je za sve iznose  osam mjeseci.

Prateća dokumentacija – Ugovor o pozajmici i Sporazum o obustavljanju rata od plaće biti će promijenjena prema potrebi.

Upravni odbor donio je i odluke o 19 zahtjeva u kojima članovi traže jednokratne pomoći zbog bolesti ili dugotrajnog bolovanja. Većina zahtjeva je odobrena i dodijeljena im je pomoć u iznosu od tisuću, tisuću petsto ili 2.250,00 kuna. Ukupno je dodijeljeno nešto više od 30.000,00 kuna. Ovaj značajni iznos pomoći će mnogima a ujedno će biti i djelomičan odgovor onima koji pitaju zašto biti član Sindikata grafičara.