Peta sjednica Predsjedništva Sindikata – Znatna sredstva idu u solidarnost

Peta sjednica Predsjedništva Sindikata – Znatna sredstva idu u solidarnost

Peta sjednica Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je u srijedu 20. ožujka 2012. godine u Domu Sindikata grafičara u Zagrebu.

Planovi aktivnosti podružnica

Stjepan Kolarić, predsjednik sindikata, je izvijestio kako su u stručnim službama sačinjeni Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica za 2012. godinu, čiji su predstavnici bili prisutni na nedavno održanom Seminaru u Jezerčici. Učinjen je veliki posao i na sindikalnim povjerenicima odnosno povjereništvima jest da predmetne planove rasprave i potvrde sa članstvom, pa da pristupe njihovoj provedbi, a u koju svrhu se namjerava tražiti i povratna informacija o provedenim aktivnostima.

Stabilno materijalno-financijsko poslovanje

Ivan Pendelj dao je pregled materijalno-financijsko poslovanja u 2011. godini, između ostalog, istaknuvši kako je u prošloj godini ostvaren pad članarine od oko 3%, ali ipak čini se da se polako zaustavlja trend njezinog pada. Prihodi zajedničkih funkcija kretali su se u okviru plana, a funkcionalni rashodi su manji od plana i prethodne godine za 12%, dok rashodi za zajedničke funkcije nisu porasli jer plaće zaposlenih nisu povećavane.

Svi Fondovi Sindikata punili su se sukladno donesenim odlukama. Fond za posmrtnine se nažalost pojačano prazni zbog smrti naših članova i velikog broja zahtjeva za solidarnim pomoćima. Ako se zadrži sadašnji priljev i odljev sredstava tog Fonda on će se u potpunosti isprazniti za dvije godine. Iz rasprave po tom pitanju spomenuto je rješenje da se dio prihoda od kamata iz drugih fondova privremeno prerasporedi kao prihod ovog fonda i tako mu se poveća priljev sredstava, no zadužen je Upravni odbor sredstava solidarnosti da do iduće sjednice predsjedništva dade konkretnih prijedloge rješenja.

Predsjedništvo je usvojilo završni račun za 2011. godinu, usvojilo je izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja te Izvješće Upravnog odbora sredstava solidarnosti, sve za 2011. godinu. Usvojen je Proračun prihoda i rashoda za 2012. godinu koji se previše ne razlikuje od prošlogodišnjeg.

(Pre)velika sredstva u karitativne svrhe

I dalje se nastavlja trend trošenja većine sredstava sindikalnih podružnica u karitativne svrhe, a ne za osnovne sindikalne djelatnosti. Uz to što nisu u direktnoj funkciji sindikalnog rada, troškovi u karitativne svrhe imaju vrlo visoke ukupne iznose, zbog čega su mnoge podružnice znatno financijski opterećene te se zadužuju preko realno mogućih granica. I Nadzorni odbor Sindikata grafičara savjetovao je sindikalnim podružnicama da svoja sredstva troše prvenstveno u svrhu direktnih sindikalnih aktivnosti, te da smanje i drže pod kontrolom trošenje sredstava u karitativne svrhe. 

U bogatoj raspravi koja se u nastavku vodila sudionici su istaknuli vlastita iskustva i konstatirali pojačane zahtjeve članstva upravo za trošenjem sredstava u pomoći i karitativne svrhe, a što opterećuje djelovanje podružnica pogotovo u financijskom smislu. Ova problematika dodatno je prisutna u podružnicama gdje djeluju i drugi sindikati, od kojih se mnogi ne bave osnovnom sindikalnom djelatnošću već karitativnim aktivnostima i doslovce kupuju članstvo. No, sindikati kojima su to jedine aktivnosti jednostavno nemaju pravi potencijal, snagu, neovisnost i kvalitetu rada, pa ne mogu biti dugog vijeka. To svakako nije politika našeg Sindikata, jer on radi ozbiljno i dugoročno, a raspodjela prikupljenih sredstava, pa i u karitativne svrhe, definirana je odgovarajućim aktima temeljenim na dugoročno utvrđenoj politici. Naglašeno kako je u prošloj godini kroz solidarne pomoći, kredite, pozajmice na razini sindikata i sindikalnih podružnica članstvu direktno uplaćeno odnosno vraćeno oko 750 tisuća kuna odnosno znatan dio ukupne članarine.

Odlučeno da se u sindikalne podružnice ponovo uputi tekst odnosno naputak za koje svrhe i kako treba trošiti sredstva sindikalnih podružnica.

Nastavak obrazovanja

Napomenuta je važnost nastavka obrazovanja i to na dva kolosijeka: sindikalnih povjerenika i drugih aktivista u stručnom pogledu njihova rada, te članova i radnika o osnovnim funkcijama i aktivnostima sindikata. 

Daljnje obrazovanje nastavlja se na prethodne aktivnosti. Istaknuto je kako je u  proteklih 8 godina održano je 22 seminara s raznim temama. Uzme li se da je prosjek polaznika bio 30-tak dolazimo do brojke od 660 polaznika seminara.

U budućem razdoblju će se edukacija pokušati još poboljšati i omasoviti. Odlučeno je da se u primjerenom roku napravi nacrt Programa edukacije u okviru Sindikata grafičara za period od 2011. do 2015. godine, kojeg će predsjedništvo raspraviti i donijeti na idućim sjednicama.

35. Susreti u Umagu

S obzirom da u međuvremenu nisu prikupljene druge ponude, potvrđeno je da će se 35. Susreti SGI održati će se uz suorganizaciju Istraturista iz Umaga u terminu od 17. do 20. svibnja 2012. godine sa smještajem u hotelima Istra i Aurora. U tu svrhu poduzeti će s sve uobičajene i potrebne radnje za što uspješniju organizaciju ovog događaja. Također predsjedništvo je između 10 prijedloga izabralo plakat za 35. Susrete SGI, a koji je već u opticaju.

Zakon o reprezentativnosti

Darije Hanzalek, voditelj radno pravne zaštite, upoznao je detaljnije prisutne s posljednjim prijedlogom Zakona o reprezentativnosti poslodavaca i sindikata te s očitovanjem Autonomnih sindikata na taj prijedlog. Zaključio je kako se ovaj zakon donosi godinama, te da ima osjećaj da takav zakon neće puno popraviti, već će samo zakomplicirati odnosi i usporiti socijalni dijalog posebno u području kolektivnog pregovaranja. Zakon ne rješava ključna pitanja, kao ovlaštenje za potpis kolektivnog ugovora nakon pregovora, ali će unijeti dodatnu pomutnju i komplikacije u proces kolektivnih pregovora.