Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica

Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica

U stručnim službama sačinjeni su Planovi aktivnosti sindikalnih podružnica za 2012. godinu, čiji su predstavnici bili prisutni na nedavno održanom Seminaru u Jezerčici.

Konceptualno svaki plan sadrži listu aktualnih problema radnika i otvorenih pitanja u pojedinoj podružnici s planom aktivnosti u njihovom rješavanju. Planovi sadrže i predviđene aktivnosti u kolektivnom pregovaranju podružnice s naznakom instituta koje bi trebalo unaprijediti. Sastavni dio planova su i aktivnosti za dodatnu animaciju članova, predviđeni modaliteti suradnje s ostalim predstavnicima radnika, suradnje sa stručnim službama sindikata, te su utvrđeni koraci izmjena i dopuna ali i provedbe samih planova.

Učinjen je veliki posao i na sindikalnim povjerenicima odnosno povjereništvima jest da predmetne planove rasprave i potvrde sa članstvom, pa da pristupe njihovoj provedbi, a u koju svrhu se namjerava tražiti i povratna informacija o provedenim aktivnostima.