Porast zaposlenosti mladih u Europi

Porast zaposlenosti mladih u Europi
Prema tromjesečnom pregledu stanja zapošljavanja i socijalne situacije u EU, broj nezaposlenih smanjio se za 1,8 milijuna u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 1,3 milijuna u europodručju. Također, raste broj zaposlenih koji imaju ugovor na neodređeno vrijeme za 1,8 posto. Taj broj predstavlja povećanje od 2,8 milijuna zaposlenih. Najznačajniji pad broja nezaposlenih vidljiv je među mlađim dobnim skupinama.
Europska Komisija je najavila kako je pomoć ljudima u pronalasku kvalitetnog radnog mjesta jedan od njezinih prioriteta. Rezultat nije samo pozitivan učinak na gospodarstva, već i osnaživanje i zaštita europskih građana od siromaštva i financijskih poteškoća. 
Kao jedan od problema, radnici u Europskoj uniji ističu smještaj, pa je Europska komisija, uz izvješće o zapošljavanju u prva tri mjeseca ove godine, dostavila i popis financijski pristupačnog smještaja. Riječ je o alatu koji za cilj ima olakšavanje pristupa kvalitetnom i financijski pristupačnom smještaju te rješavanje problema beskućništva i stambene isključenosti. U bazi podataka vidljivo je da su cijene stambenih nekretnina i njihovog najma u porastu, posebice u atraktivnim velegradskim područjima i da su troškovi stanovanja najznačajniji izdatak proračuna domaćinstva te da predstavljaju veliko financijsko opterećenje za kućanstva s niskim dohotkom u većini zemalja.