Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Predsjedništva – Nastavljamo s kontinuiranim radom

Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Predsjedništva – Nastavljamo s kontinuiranim radom


Prva konstituirajuća sjednica novoizabranog Predsjedništva Sindikata grafičara protekla je u svečanoj i radnoj atmosferi uz prisutnost svih članova. Sjednicu je otvorio i vodio novoizabrani predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Darije Hanzalek. Obiman dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Čitajući imena i prezimena članova te kratkim predstavljanjem svakoga, konstituirano je Predsjedništvo koje je nakon toga otpočelo svoj četverogodišnji rad. Predsjedništvo čine: Dragutin Črljenec (Školska knjiga), Tonći Buljanović (Narodne novine), Siniša Đikandić (Grafički zavod Hrvatske), Davor Filipčić (Tiskara Vjesnik), Zoran Kveder (Agencija za komercijalnu djelatnost), Miroslav Horvat (Zrinski), Suzana Bošnjak (Glas Slavonije), Vesna Marasović (Slobodna Dalmacija), Slobodan Brumnić (Istragrafika), Bruno Margitić (Odašiljači i veze), Nada Poldrugač (Tisak)

Jolanda Vainkov Štimac (Tisak) i Darije Hanzalek u funkciji predsjednika.

Potvrda odluka i dokumenata 6. kongresa

Verifikacija zapisnika sa Šestog kongresa Sindikata bila je prva odluka Predsjedništva, a potom je potvrđen tekst Deklaracije o jačanju Sindikata grafičara i otvaranju prema sindikatima na području medijskih i komunikacijskih djelatnosti, koju je Kongres za vrijeme svog rada prihvatio.

Potom se prešlo na rekapitulaciju zaključaka, odluka te potvrđivanja članova nadzornog odbora i statutarne komisije, koji su također izabrani na Kongresu. Organizacija i rad Kongresa dobili su pohvale još za vrijeme trajanja u Primoštenu, a ovdje je to potvrđeno. Tijek i rad Kongresa, panel-diskusija, smještaj i prehrana, završna zajednička večer pa i slobodno vrijeme, sve je popraćeno pozitivnim tonom i riječima. Koliko je to koštalo izvijestila je Agneza Novački Somek uz naglasak da su troškovi (tiskarske usluge, ruksaci, majice, olovke, plakete, smještaj i prehrana, najam dvorane te putni troškovi) osjetno manji nego što su bili predviđeni i rezervirani.

Izbor dopredsjednika Predsjedništva i članova UOSS-a

Prema našem statutu funkcija dopredsjednika Predsjedništva Sindikata je izborna i to u domeni Predsjedništva, a funkcija mu je zamjena predsjednika u njegovoj odsutnosti. Na prijedlog predsjednika Sindikata izabran je Tonći Buljanović, član sindikalnog povjereništva u Narodnim novinama i član Predsjedništva Sindikata u prethodna dva mandata.

Upravni odbor sredstava solidarnosti (UOSS) brine i upravlja sredstvima fondova u Sindikatu, čini ga devet članova iz naših podružnica, a struktura zadovoljava pokrivenost i regija i Zagreba. Imenuje ih Predsjedništvo, a prijedlog je podnio Boris Šifter koji operativno prati rad Upravnog odbora. Za članove su predloženi Božidar Žvorc iz Zrinskoga za regiju Međimursko-zagorsku, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije za Slavonsku regiju, Doriano Buršić iz Istragrafike za Istarsko-primorsku regiju, Danko Tresić-Pavičić iz DES-a za Dalmatinsku regiju dok su za Zagreb i okolicu predloženi Milena Miščević iz Bakrotiska, Dubravka Prpić iz Tiska, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Siniša Terzić iz Model Pakiranja te Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige. Predsjedništvo je jednoglasno prihvatilo predložene članove i imenovalo ih na sljedeće četiri godine upravljanja fondovima.

Kadrovske promjene

U daljnjem dijelu sjednice tema je bila kadrovske promjene u stručnim službama Sindikata. Nakon detaljnog obrazloženja, donijete su odluke o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu dosadašnjeg predsjednika Sindikata Stjepana Kolarića te odluka o sklapanju ugovora o radu s novoizabranim predsjednikom Darijem Hanzalekom.

Budući da radno mjesto voditelja radno-pravne zaštite time ostaje bez izvršitelja, a tako važno područje mora funkcionirati, predloženo je raspisivanje natječaja za njegovu popunu. Predsjedništvo je prihvatilo prijedlog da se ide na dvije varijante. Na polaznika stručnog obrazovanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, popularno u mjeri Rad i staž i prijevoz Ministarstva rada, ili na varijantu pripravnika, sve na dvanaest mjeseci uz nastavak rada na neodređeno vrijeme ako polaznik uspješno okonča osposobljavanje. Natječaj bi se završio u ljetnim mjesecima, a primljen/a bi počeo s radom najesen sljedeće godine. Izbornu komisiju za odabir kandidata čine D. Lisičar, T. Buljanović i D. Hanzalek, dok bi B. Šifter bio pridruženi član zbog područja kolektivnog ugovaranja koje se preklapa te tehničkog dijela prilikom odabira.

Regionalni povjerenici su bili tema rasprave u daljnjem dijelu sjednice. Oni su statutarno određeni i egzistiraju od početka Sindikata. S vremenom, zbog sve jednostavnije organizacije našeg Sindikata, njihova pozicija i značaj u praksi rada su se znatno izmijenili. Kroz razdoblje koje dolazi pokušat će im se dati veće značenje u nekim segmentima rada te potaknuti njihov rad, sve s ciljem procjene svrhovitosti tog sustava. S obzirom na to da je tako bilo i ranije, novo predsjedništvo je redefiniralo odluku o naknadi troškova za rad regionalnih povjerenika koja je utvrđena kao utvrđenje bruto iznosa za pokriće troškova njihovog rada.  

Dogovor o budućim aktivnostima

Jedna od većih točaka u radu Predsjedništva bio je dogovor te poticaj na razmišljanje o pripremi aktivnosti za daljnji rad. Sugerirani su neki potezi, ali i upućen poziv na sugestije članova Predsjedništva i njihov što aktivniji rad.

Za jesensku sjednicu pripremit će se neki osnovni pokazatelji stanja u Sindikatu u vrijeme izbora novog rukovodstva i Predsjedništva. Tu se u prvom redu misli na financijsko-materijalne pokazatelje, broj članova te stanje kolektivnih ugovora u društvima.

Drugo područje u ovim aktivnostima je izrada baze sadašnjih i budućih članova Sindikata s aktualnim podacima za sadašnje potrebe funkcioniranja Sindikata, nova članska iskaznica te sustav stalnog praćenja broja članova s, najvjerojatnije, šestomjesečnim ažuriranjem. Još jedno važno područje je razmatranje zajedničkih mogućnosti na aktivnostima animiranja i učlanjivanja članova te motivacija sindikalnih povjerenika u radu (seminari, okrugli stolovi, pristupnice, majice itd).

Kako je 24. srpnja dan kada naš Sindikat grafičara navršava 145 godina postojanja, Predsjedništvo ga se s ponosom i radošću prisjetilo te ga odlučilo obilježiti kroz prigodne tekstove u listu Grafičar i na neki drugi primjeren način.

Odluka o štrajku u Zrinskom

Da se odmah mora aktivno djelovati ukazuje činjenica da je, nažalost, među prvim odlukama koje je donijelo ovo Predsjedništvo i odluka o organizaciji štrajka u tiskari Zrinski iz Čakovca, gdje poslodavac ne želi potpisati kolektivni ugovor, a prava je smanjio na minimum koji članovi, ali i ostali radnici više ne prihvaćaju. Radnici shvaćaju tešku situaciju i otežano poslovanje, ali ne mogu više prihvatiti štednju na njihovim plaćama i ostalim pravima. Ako se u međuvremenu ne postigne dogovor Sindikata i poslodavca, prema odluci Predsjedništva štrajk počinje 20. srpnja u 6,00 sati do daljnjega.