Rumunjska predsjeda EU – Smanjivati razlike

Rumunjska predsjeda EU – Smanjivati razlike
Pravični uvjeti rada i zdrava radna sredina u fokusu rumunjskog predsjedavanja EU!
Od 1. siječnja 2019. godine Rumunjska je preuzela predsjedavanje Europskom unijom, koje će trajati do 30. lipnja 2019. godine. Kao predsjedavateljica, Rumunjska je utvrdila program prioriteta. Jedan od njih je uspostava održivog gospodarskog razvoja te smanjivanje razlika između država članica u njihovom stupnju gospodarskog razvoja kao i pitanja zapošljavanja i socijalnih prava.
Rumunjska smatra da je upravo socijalna dimenzija ključna komponenta u postizanju konkurentnosti Europe. Stoga se obvezala da će se tijekom predsjedavanja posvetiti potpunoj implementaciji Europskog stupa socijalnih prava, promicanju jednakih mogućnosti, jednakom pristupu tržišta rada, pravičnih uvjeta rada i socijalne uključivosti, kroz povećano uključivanje socijalnih partnera.
Rumunjska će se zalagati za promicanje mobilnosti radne snage do kojeg dolazi zbog loših demografskih trendova. Zdrava radna sredina i sprječavanje rizika na radnim mjestima također će biti u fokusu rumunjskog predsjedavanja kako bi se povećala produktivnost i konkurentnost te poboljšao životni standard građana.