Sindikalnim entuzijazmom protiv krize i problema

Sindikalnim entuzijazmom protiv krize i problema

U izbornom procesu koji se svakih četiri godine provodi u Sindikatu grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ove godine izabrani su novi sindikalni povjerenici od kojih mnogi i po prvi puta. Stoga je novi ciklus edukacije i sustavnog obrazovanja sindikalnih aktivista počeo seminarom za sindikalne povjerenike iz svih podružnica. Značajan broj sindikalnih povjerenika odazvao se i sudjelovao na ovom seminaru, a uz prepuni radni tempo to je bila i prilika da se svi međusobno upoznaju te postanu svjesni da oni i njihove podružnice nisu sami, već su dio velike obitelji.

Posebno je ohrabrujuće pozitivno ozračje koje je vladalo među sudionicima. Unatoč krizi i mnogim problemima koji su istaknuti, entuzijazam i spremnost na sindikalni rad koju su iskazali sudionici daje nam pravo da pozitivno gledamo na budućnost našeg sindikata.   


Seminar za novoizabrane povjerenike Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održan od 25. do 27. studenoga 2011. godine u Jezerčici pored Stubičkih toplica. Nakon seminara sindikalne podružnice Tisak koji je održan prije mjesec dana, ovo je nastavak u redovitoj edukaciji novoizabranih sindikalnih povjerenika u okviru našeg sindikata.

Seminaru je prisustvovalo četrdesetak sindikalnih povjerenika iz dvadesetak sindikalnih podružnica, a brojka bi bila još veća s obzirom da povjerenici iz nekoliko podružnica nisu mogli doći. Također treba podsjetiti i da se za najveće podružnice, kao što su Tisak, Tiskara Vjesnik i Narodne novine, održavaju posebni seminari pa su te podružnice bile samo parcijalno zatupljene.

Seminar su otvorili i u petak i subotu vodili Darije Hanzalek, voditelj radno-pravne zaštite i Boris Šifter, voditelj kolektivnog ugovaranja i plaća, a posljednjeg dana u nedjelju  vodio ga je predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić.

Predstavljanje sudionika i sindikata

U uvodnom dijelu seminara sudionici su dobili priliku da se međusobno upoznaju kroz predstavljanje u kojem su ukratko rekli nekoliko riječi o sebi i podružnici iz koje dolaze, a pritom su mnogi razbili eventualni početni strah od javnog istupa i govora pred većim skupom, što je dobra vježba i za njihov daljnji sindikalni rad.

U nastavku su sudionici pogledali trideset minutni film „140 godina tradicije“ koji kroz video zapise i svjedočenja članova i aktivista govori o bogatoj povijesti našeg Sindikata ujedno najstarijeg hrvatskog sindikata. U filmu je vidljivo da je Sindikat grafičara sačuvao bogatu povijesnu građu o svom djelovanju i djelovanju Hrvatskog tipografskog društva iz kojega je nastao, a u filmu su posebno obrađeni i najvažniji politički, društveni i gospodarski povijesni događaji na ovim prostorima i stanje u Sindikatu. Tako je završen uvodni dio predstavljanja sudionika i samog Sindikata.

Vrlo dobro poznavanje Zakona o radu

Stil rada u kojem predavač iznosi materiju a sudionici samo slušaju, često nije najbolji zbog pasivnosti, smanjene interakcije sudionika, a u konačnici i pada koncentracije. Stoga Darije Hanzalek nije izlagao tematiku iz Zakona o radu u obliku predavanja, nego je održan kviz od stotinu nasumičnih pitanja u kojem su aktivno sudjelovali baš svi. Kviz je održan kao natjecanje s bodovanjem uspješnosti u odgovorima, a odgovori su se davali u ime sindikalnih podružnica – svaka podružnica jedno na pitanje i tako redom. S obzirom da su u slučaju pogrešnog odgovora i druge podružnice mogle odgovarati, svi sudionici su u potpunosti aktivno sudjelovali od početka do kraja. Pored toga što se ovime odmah uspostavila radna atmosfera sviju i razbila početna trema, dodatno su se raspravljala svaka pitanja i konkretni problemi u našoj svakodnevnoj praksi koji ih dotiču, a što je bila platforma za daljnji rad. Ovaj način provjere znanja i učenja drži koncentraciju i interes svih polaznika, a također daje i mnogo prilika da se svi dobro nasmiju.

Sudionici su pokazali visoku razinu znanja, a najbolje rezultate pokazale su podružnica: Školska knjiga kao pobjednik, Agencija za komercijalnu djelatnost kao drugoplasirani, te Naša djeca kao treće plasirani. Njima su za iskazano znanje i aktivnost uručene i prigodne nagrade.

Kolektivni ugovori 

Uz pomoć Borisa Šiftera sudionici seminara analizirali su jedan primjer kolektivnog ugovora. Za to je poslužio Kolektivni ugovor Model Pakiranja, iz razloga što su pregovori za taj kolektivni ugovor upravo u tijeku, on sadrži većinu karakterističnih instituta, a pregovori su također karakteristični za posljednje razdoblje.

Analizirani su svi, a posebice oni najvažniji instituti kao što su radno vrijeme, odmori i dopusti, plaće i slično. I prilikom analize ovog kolektivnog ugovora sudionici su detektirali mnoge probleme u primjeni svojih kućnih kolektivnih ugovora. Kroz daljnji rad sudionici seminara detektirali su važna prava koja treba ostvariti, uz naglasak na ona prava čije kršenje zamjećuju u svakodnevnoj praksi svojih poslodavca.   

Program aktivnosti podružnica

Rad seminara bio je usmjeren na detektiranje postojećih problema u primjeni Zakona o radu, kolektivnih ugovora i drugih akata odnosno propisa, te na planiranju akcija za njihovo rješavanje.

Sudionicima su podijeljeni programi aktivnosti njihovih podružnica od prije dvije godine te su oni u radu u grupama, svaka podružnica za sebe, dobili zadatak analizirati programe svojeg rada za prethodna razdoblja, ocijeniti koji problemi su riješeni, koji su ostali, ali i detektirati nove probleme koji postoje danas. 

Nakon rada u grupama predstavnik svake podružnice je pred skupom kratko iznio stanje u svojem poduzeću i podružnici, ukratko opisao razinu prava i odnose s poslodavcem, konstatirao koji problemi su otklonjeni, naveo probleme koji su i dalje aktualni odnosno novi, te razinu radnih prava i odnosa kojoj se teži u buduće. Ovaj dio izlaganja trajao je tri sata, ali svi sudionici su ga pratili s velikom pažnjom, jer su mogli upoznati i ostale kolege, njihove probleme koji su često zajednički, ali i usporediti razinu prava te poziciju svoje podružnice i članova u odnosu na ostale.

Najčešći problemi koji se javljaju čak i ponavljaju u više podružnica su slijedeći. S područja radnog vremena, učestale su netočne evidencije radnog vremena posebice prekovremenog rada koji čak i probija zakonske limite, a vezano uz to i često je neplaćanje prekovremenog rada, a ponekad i neplaćanje dodatka za  rad nedjeljom, noćni rad i dr. Radnike se često nepravodobno tj. prekasno obavještava o rasporedu radnog vremena, a poslodavci često koriste nedefinirane  i nepravovremene preraspodjele radnog vremena tzv. “leteće preraspodjele”. U pogledu odmora i dopusta učestala su neizdavanja rješenja za godišnji odmor, a pojedinim radnicima se ne omogućuje iskorištavanje cijelog godišnjeg odmora. Postoje problemi sa korištenjem stanke, te dnevnog i tjednog odmora, a nekima se određuje pripravnost bez dužne naknade. Pojedini imaju problema s (ne)korištenjem slobodnih dana za slučaj edukacije ili pregleda za potrebe poslodavca.

Potvrđen je velik broj ugovora o radu na određeno vrijeme sklopljenih protivno zakonu, ali i zapošljavanje honorarnih radnika te angažiranje preko “student servisa”.

Sistematizacije radnih mjesta pojedinih poslodavaca su nelogične i nepotpune pa je vrednovanje posla nepravedno te ne odgovara odnosu složenosti, a javljaju se i nepravedne stimulacije bez pravih kriterija.

Uvjeti rada česta su boljka i oni su često neprimjereni u pogledu temperature radnog prostora, ventilacije, buke, svjetla, rada s otrovnim tvarima, dizanja tereta i dr. Posebno je iritantan nadzor rada putem kamera.

Mnogi poslodavci ne izvještavaju radničko vijeće pravodobno o svim dužnim pitanjima, a zamijećeni su i pojedini slučajevi u kojima je potrebno smijeniti pojedine predstavnike radnika u nadzornim odborima, jer je neke ustvari postavio sam poslodavac.

Ima poslodavaca koji postupaju previše autoritativno te je pravi suradnički odnos s njima teško postići, a bilježe se pojedinačni primjeri pritisaka i mobinga prema radnicima, te primjeri spolne diskriminacije u pogledu napredovanja.

Potvrđeni su pritisci pojedinih poslodavaca na smanjenje postojeće razine prava, te otežano sklapanje pojedinih kolektivnih ugovora. 

Problem čini i prirodan odljev članova sindikata, kod kojeg  stariji radnici i članovi odlaze u mirovinu, a novi i mlađi radnici se slabije učlanjuju u sindikat.

Na platformi konkretne problematike koju je iznijela svaka podružnica za istu će biti sačinjen program rada u idućem razdoblju, prema kojem će sindikalna podružnica i stručna služba Sindikata pokušati otkloniti te aktualne probleme radnika i otvorena pitanja.

Jasna pozicija i ciljevi

Posljednjeg dana seminara, u nedjelju, kojeg je vodio Stjepan Kolarić također je bilo živo. Raspravljalo se o poziciji Sindikata u djelatnosti, sindikalnog korpusa u Hrvatskoj, međunarodnoj poziciji kao i o budućnosti sindikalizma i Sindikata grafičara.

Zaključak se može svesti u jednu rečenicu. Iako postoji antisindikalna ofenzifa, slabija pokrivenost sindikata u uvjetima krize i straha od gubitka radnog mjesta, dobra organizacija, financijska neovisnost i ljudski potencijal, velik broj mlađih članova već sada u rukovodstvu sindikata, opravdava nadu da će Sindikat grafičara na zasadama tradicije još dugo i uspješno ploviti na valovima kapitalizma.

Konstituirana dva regionalna povjereništva

Temeljem odluka petog kongresa Sindikata grafičara, održanog sredinom svibnja ove godine i obveza prema Statutu Sindikata, iskorištena je prilika prisustva povjerenika i konstitirana su dva regionalna povjereništva. Zagrebačka regija potvrdila je dosadašnjeg regionalnog povjerenika ili bolje rečeno povjerenicu Dubravku Prpić iz Tiska Zagreb za novo četverogodišnje mandatno razdoblje. Goransko-primorsko i istarsku regiju  u narednom mandatu predstavljat će Slobodan Brumnić iz Istragrafike iz Rovinja također izabran aklamacijom svih povjerenika regije.

Entuzijazam, mladost i pozitivna atmosfera

Ovako veliki skup sindikalnih povjerenika na jednom mjestu bio je impozantan i inspirirajući. Radna atmosfera i aktivnost svih sudionika bili su izvrsni, uz iskazano zalaganje i  prisustvovanje na svim predavanjima. Nije bilo puno mjesta kukanju i žaljenju nad trenutnom situacijom, već je rad bio konstruktivan i usmjeren prema detektiranju problema te traženju rješenja.

Unatoč mnogim problemima koji tište povjerenike odnosno njihove članove, ozračje nije bilo deprimirajuće, štoviše bilo je pozitivno i konstruktivno te inspirativno za daljnji rad. Svi povjerenici su uvidjeli da nisu sami, da nisu jedini u čijim radnim sredinama postoje problemi, te da su dio obitelji koja svoj rad neprestano posvećuje poboljšanju uvjeta rada svih radnika naše djelatnosti.

Ne umanjujući doprinos starijih kolega, posebno nas hrabri što je značajan dio novoizabranih povjerenika mlađe dobi. Oni ne samo da unose dodatnu pozitivnu energiju u naš sadašnji rad nego su i garancija nastavka naše tradicije koja traje već 141 godinu.


Sudionici seminara:

Milena Vuković Sužnjević, Marija Vojta, Josip Strahonj (Bakrotisak); Željka Sambolek Mikota, Dragutin Črljenec, Franjo Paraga (Školska knjiga); Davor Hajnić, Robert Horvat, Dolores Zurchauer, Snježana Antolić (Agencija za komercijalnu djelatnost); Željko Uskok (Tiskara Naša djeca); Darko Krampač (Znanje); Siniša Đikandić, Goran Celinić, Petra Posarić (Grafički zavod Hrvatske); Siniša Terzić, Davor Jelovčić, Ljiljana Jurički (Model Pakiranja); Mirko Milešević, Snježana Valjak, Vesna Pavlin (Hrvatska tiskara – Vjesnik tiskara); Dubravka Prpić, Jolanda Vainkov Štimac (Tisak); Ana-Marija Presečan (Media Nexus – EPH); Valent Kovač, Božidar Žvorc (Zrinski); Suzana Bošnjak, Željko Čunović (Glas Slavonije); Slaven Brkljačić (Novi list); Siniša Didić, Marinko Babić (Slobodna Dalmacija); Danko Tresić Pavičić (DES); Dušan Krepčić, Snježana Kumer, Mira Tenčić Pletikos (Glas Istre Trgovina); Denis Brajnović, Slobodan Brumnić, Dragoslav Radetić, Korado Filipić (Istragrafika); Jelica Horvat, Višnja Mihalić (Lana Karlovačka tiskara); Mirjana Gorički (Tiskara Sv.I.Zelina).