TTIP – Sporazum Amerike i EU je propao!

TTIP – Sporazum Amerike i EU je propao!
Pregovori s SAD-om su de facto propali jer Europljani ne smiju pokleknuti pred američkim zahtjevima. Najveći problem su i dalje privatni arbitražni sudovi u slučaju sporova sa stranim ulagačima na čemu inzistira američka strana. Europske strana, u čemu prednjači njemačka vlada, oštro odbacuje uvođenje ovih specijalnih sudova i zahtijeva jurisdikciju postojećih trgovinskih sudova. Iz te zemlje obranjen je sličan sporazum o kojem Europska unija pregovara s Kanadom (CETA). Rasprava je postala teška u onom trenutku kada se CETA-u i TTIP počelo bacati u isti koš. A Brexit je posljednji čavao u lijesu TTIP-a?