UNI, Europa – Europa je na raskrižju

UNI, Europa – Europa je na raskrižju

Europa treba održivi rast. Europi je hitno potreban novi svijet. Ljudi koji žive u Europi i ostatku svijeta očekuju od  lidera Europe da pronađu rješenja za tekuću euro krizu. Kriza predstavlja rizik i uzrokuje kolaps jedinstvene valute i europskih integracija. Trebamo novi smjer za izgradnju Europskog socijalnog modela koji će jamčiti stanovnicima Europe da imaju pristup mreži socijalne sigurnosti, besplatno obrazovanje, odgovarajući smještaj, odgovarajuće plaće i pristojne mirovine, i kroz aktivnu politiku tržišta rada kvalitetu radnih mjesta.

Neoliberalni kapitalizam nije uspio

Svaki radnik trebao bi imati pravo na slobodu okupljanja i biti pokriven kolektivnim ugovorom. Europska unija mora priznati da slobodno tržište i neoliberalni kapitalizam nisu uspjeli. Demokracija mora ponovno uspostaviti svoj autoritet nad financijskim tržištima. Europa je na raskrižju, vrijeme je za odgovorno vodstvo. Vlade moraju biti transparentne o svojim aktivnostima i odgovorne za odluke koje donesu Raspad jedinstvene valute nije poželjan kao što bi i poniranje europskog i globalnog gospodarstvo još više produbilo krizu.

Sindikati su jamac socijalne Europe 

Europski parlament je 28. rujna 2011 izravno napao sindikate i slobodu

kolektivnog pregovaranja pozivajući na rigorozne mjere štednje. UNI Europa i europski sindikalni pokret se zalažu za dijametralno drugačiji pristup na dugi rok. Ključ je održivi rast i strategija koja potiče ulaganja u infrastrukturu, javne službe i radna mjesta i aktivna porezna politika. Žene i mladi ljudi su najviše pogođene krizom. Posebne inicijative moraju biti poduzeti kako bi se dala

potpora ženama i zapošljavanju mladih. Europa se može nositi sa svojim dugovima i osigurati bolju socijalnu koheziju i doprinijeti jačanju globalne ekonomije s rastom i strategiju zapošljavanja, koja jamči gospodarski rast i stvaranje više kvalitetnih radnih mjesta. Povećane su mjere štednje, stvara se masovna nezaposlenost i nejednakosti koje rezultiraju padom potražnje. Plaće nisu neprijatelj gospodarstvu, ali jesu njihov motor!  Sindikati su jamac socijalne Europe i vitalni dio demokratskog društva. Imamo sredstava da pridonesemo održivom razvoju i novim strategijama.