UNI Europa grafički i ambalažni sektor – Projekt s ciljem razvoja sektorskog socijalnog dijaloga

UNI Europa grafički i ambalažni sektor – Projekt s ciljem razvoja sektorskog socijalnog dijaloga
Pod okriljem UNI Europa grafičkog i ambalažnog sektora, početkom 2020. godine započeo je dvogodišnji projekt: Razvoj sektorskih sindikalnih kapaciteta s ciljem promocije socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru. Projekt će se provesti u četiri zemlje; Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Turskoj. Kroz seminare u svakoj zemlji pokušat će se detektirati osnovni problemi i aktualna pitanja u grafičkom sektoru te potaknuti socijalni dijalog na razini sektora, sve kao jedan od temeljnih alata njihovog rješavanja. 
Prvi niz nacionalnih seminara koji bi se samostalno održavali u svakoj od navedenih zemalja, u 2020. godini, obuhvaćao bi aktivan rad sa sindikalnim povjerenicima i predstavnicima radnika iz grafičke djelatnosti te bi se tom prilikom pokušalo analizirati trenutačno stanje, potrebe i probleme. Drugi niz nacionalnih seminara, u 2021. godini, obuhvaćao bi i poziv predstavnika poslodavaca na seminare te pokušaj poticanja zajedničkog razgovora s predstavnicima radnika o otvorenim pitanjima. Kao završetak projekta previđena je zajednička konferencija oko 90 sudionika iz svih zemalja, predstavnika radnika i poslodavaca, koja se planira održati u Varšavi krajem 2021. godine. 
Vrijednost projekta je 312,580 eura i financirat će ga se većinom iz sredstava fondova Europske unije i manjim dijelom iz sredstava UNI Europe. Uz nacionalne sindikate i UNI Europa grafički sektor, projektu će se aktivno pridružiti i predstavnici sindikata iz najrazvijenijih zemalja Europe, kako bi pomogli svojim iskustvom i utjecajem. Posebnu ulogu imat će C.O.Z.Z. (UNI-jev Centar za organiziranje u centralnoj i istočnoj Europi). 
Prvi korak u provedbi ovog Projekta učinjen je u Varšavi 5. veljače 2020. godine održavanjem prvog sastanka upravljačkog tijela Projekta, a sastoji se od predstavnika UNI Europa grafičkog sektora, uključenih nacionalnih sindikata, C.O.Z.Z.-a te pojedinih sindikata najrazvijenijih zemalja Europe. 
Na sastanku su raspravljena početna formalna i sadržajna pitanja te dogovoreni koraci u pripremi prvog niza nacionalnih seminara. Prvotno valja od nacionalnih sindikata predložiti potencijalne kompanije odnosno podružnice i sudionike koji će biti pozvani na seminar, a taj prijedlog će upotpuniti UNI multinacionalnim grafičkim kompanijama koje djeluju na području pojedine države. Uz definiranje sudionika, seminare valja pripremiti sadržajno i operativno. Prvi seminar u Hrvatskoj planira se sredinom studenoga 2020. godine, najvjerojatnije u Zagrebu ili njegovoj okolici. 
Nadamo se da će ove aktivnosti biti još jedan dodatni poticaj za uspostavu aktivnijeg sektorskog dijaloga koji se sve više nameće kao nužnost, i za radnike i za poslodavce. (DH)
Glavni rezultati koji se očekuju od projekta usmjereni su na tri područja:
1)
Podizanje svijesti i znanja među nacionalnim socijalnim partnerima s ciljem boljeg razumijevanja potencijala socijalnog dijaloga grafičkog sektora na nacionalnoj razini. 
2)
Uočavanje zajedničkih pitanja na razini sektora i razvoj zajedničkog akcijskog plana te iniciranja socijalnog dijaloga u grafičkom sektoru na nacionalnoj razini.
3)
Razvoj artikuliranog socijalnog dijaloga na sve tri razine: poduzeća, nacionalne i europske sektorske razine. 
Aktivnosti i ciljevi koji se trebaju provesti tijekom projekta su: 
1)
Analiza procedura, sadržaja i rezultata na razini poduzeća iz grafičkog sektora. 
2)
Definiranje nacionalnih smjernica za koordinaciju socijalnog dijaloga na razini poduzeća. 
3)
Povećanje svijesti i znanja o koristima socijalnog dijaloga na sektorskoj razini. 
4)
Planiranje razvoja sektorskog socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini. 
5)
Promocija europskog sektorskog socijalnog dijaloga kroz stvaranje mehanizama bolje provedbe svih razina dijaloga: na razini poduzeća, nacionalnoj i europskoj razini.