UNI Europa Grafički sektor – „Nemamo pravo na predah!“

UNI Europa Grafički sektor – „Nemamo pravo na predah!“

U Briselu je održan prvi formalni sastanak poslodavaca i sindikata u grafičkom sektoru na Europskoj razini. Dvadeset sedam predstavnika sa svake strane usvojilo je radni program za 2013.- 2015. godinu, te pravila i procedure za daljnje vođenje socijalnog dijaloga na europskoj razini. Valja naglasiti da je S. Kolarić član komiteta za sektorski socijalni dijalog. Skupu su se obratili i Koos Richelle u ime Europske komisije te Bernadette Segol generalni tajnik Europske konfederacije sindikata.

U raspravi su se osvrnuli na potrebe socijalnog dijaloga i na nacionalnoj razini. No, ipak najviše je pažnje posvećeno grafičkom i ambalažnom sektoru kao i promjene unutar sektora unatrag pet godina. Od tehnoloških promjena, novih medijskih kanala, pa do politike štednje koja ubija potražnju za našim uslugama.

Proizvodnja novina u Europi je u padu, razina zaposlenosti u našem sektoru također je u padu. Dolazi do pauperizacije radnika i građana.

Promjene koje su neminovne proizlaze iz daljnjeg obrazovanja. Vještine koje će biti potrebne kao i budući obrazovni procesi, te praktična znanja bit će osnovni preduvjet za praćenje tehnološkog napretka i zaposlivosti.

Bez socijalne dimenzije Europa neće opstati, a bez prave ekonomske politike nema socijalne Europe.  Socijalni damping je na snazi kao i sve veća stopa nezaposlenosti koja nije samo nužna komponenta socijalne dimenzije. Od 2007. godine na razini Europe izvršeno je 15.000 restrukturiranja i u tom je procesu izgubljeno više od 2,3 milijuna radnih mjesta. Zbog toga je za sindikate jako važno vrijeme restrukturiranja kao i javno mišljenje o restrukturiranju u vrijeme krize.