UNI Europa Grafički sektor – Ojačati ulogu Europskih radničkih vijeća

UNI Europa Grafički sektor – Ojačati ulogu Europskih radničkih vijeća

Europska radnička vijeća (EWC)

Predstavnici iz 21 zemlje, sa gotovo 100-tinjak sudionika koji predstavljaju ključne multinacionalne kompanije u Europskom grafičkom sektoru, prisustvovalo je sredinom studenoga konferenciji u Budimpešti u organizaciji UNI Europa grafički sektor, a financijski podržane od strane Europske komisije.

Skup je održan u vrijeme, po sindikatima, pretjerane i prekomjerne štednje te pritisaka poslodavaca da smanje plaće i uvjete rada. Sudionici su raspravljali o trenutnom stanju unutar sektora i metode kroz koje radnička vijeća i njihovi predstavnici mogu ojačati ulogu europskih radničkih vijeća te utjecati na poslodavce kod donošenja  ključnih odluka o ulaganjima, transferu rada, obrazovanja i kod donošenja općih uvjeta za zapošljavanje.

Sudionici su također bili usmjereni na metode za povećanje kapaciteta radničkih predstavnika te poboljšanju komunikacija diljem sektora, kako bi mogli pratiti da li poslodavci primjenjuju zakonodavnu regulativu i direktivu o europskim radničkim vijećima, te stvaraju opću strategiju za povećano sudjelovanje radnika na radnom mjestu. Bilo je jasno, iz iskustava među sudionicima,  da sadašnji sustav represija sadržanih u Direktivi o europskim radničkim vijećima treba doraditi i staviti na raspolaganje sudovima, posebno za one poslodavce koji flagrantly krše svoje zakonom definirane obveze. To će natjerati poslodavce, koji moraju početi promatrati europska radnička vijeća kao tijela koja imaju pozitivan utjecaj na radne odnose a manje kao prepreku, u skladu s duhom Direktive.

Jačanje sindikalnih mreža

Konferencija, u organizaciji Europske federacije sindikata UNI Europa grafički sektor i uz financijsku potporu Europske komisije, bila je jedinstvena priliku za predstavnike radnika kako bi razgovarali u kojoj mjeri poslodavci u Europi još uvijek ne ispunjavaju svoje zakonske obveze prema radnicima u fazi informacija i konzultacija o svim bitnim pitanjima a naročito ona koja se odnose na promjene na radnome mjestu.

Sudionici su izrazili zabrinutost zbog sve većeg broja (naglog povećanja) broja spajanja i akvizicija u posljednjih nekoliko godina, koja su usporila primjenu direktive. Jednoglasni su u osudi napada na radničkih prava u Grčkoj i Španjolskoj,  izravno kao rezultat djelovanja Trojke, koja podriva i radi suprotno odredbama sadržanim u direktivi o Europskim radničkim vijećima.

Sudionici konferencije jednoglasno su zaključili da se detektiraju i     sankcioniraju poslodavci koji se ne pridržavaju zakona i direktiva kroz pravne akcije i kampanje i to:

– Europska radnička vijeća (EWC) trebaju povećati svoje napore kako bi se osigurao pravi i učinkovit mehanizam za povezivanje Europskih s nacionalnim sustavima informacija i konzultacija.

– EWC trebaju usvojiti interne pravilnike kako bi regulirali i poboljšali komunikaciju između   radničkih vijeća i radnika.

– EWC su stvorena kako bi poboljšala protok informacija između predstavnika radnika i poslodavaca, posebno naglašavajući potrebu da se poboljša protok informacija između predstavnika radnika samih.

– Sudionici konferencije pozivaju predstavnike EWC da preispitaju odredbe i praksu u svom sadašnjem sporazumu o EWC s ciljem poboljšanja one strane sporazuma kako to nalaže Direktiva 2009/38.

– Predstavnici radnika u Europskim radničkim vijećima moraju donijeti radne programe kojima će osigurati Europskim radničkim vijećima da usvajaju strateški i sveobuhvatni pristup te da utječu na odluke koje se tiču radnika u tom sektoru.

– Sudionici pozdravljaju ulogu i podršku Konfederacije sindikata kao i sindikata diljem sektora te ih pozivaju da ojačaju sindikalnu mrežu, koja će i nadalje biti, i još veća, podrška u radu Europskih radničkih vijeća sa radničkim predstavnicima.

– Mreža mora nastaviti razmjenjivati informacije preko svog članstva i pojačati napore za jačanje ovog procesa.

– Sudionici su se složili o potrebi jačanja sindikalnih organizacija unutar sektora, kako bi očuvali i proširili ulogu kolektivnog pregovaranja, kao jedinog mehanizma za poboljšanje uvjeta rada radnika unutar grafičkog sektora.