UNI EUROPA – Vrijeme za rast

UNI EUROPA – Vrijeme za rast

Europa je sama povijesna jezgra sindikalnog pokreta, pa sindikati diljem svijeta očekuju upravo od Europe da se bori protiv smanjenja sindikalne gustoće (radnika organiziranih u sindikate). Ako u Europi dođe do smanjenja sindikalne gustoće, to će se odraziti posvuda. Sindikati su suočeni s novim izazovom, jer je dužnička kriza u eurozoni dovela do politika stroge štednje, koje ciljaju na slabljenje pregovaračke moći sindikata.

Slušati potrebe radnika

Organiziranje radnika u sindikate je važno pitanje za sve sindikate, neovisno o tome je li sindikalna gustoća visoka ili niska. Sindikati moraju uvesti promjene kako bi se učinkovitije organizirali. Sindikati se moraju izravnije angažirati prema radnicima i slušati njihove potrebe. Također moraju koristiti svoje veze s poslodavcima kako bi postigli sporazum o organizacijskim pravima koja će olakšati rast sindikata. Organiziranje radnika u sindikat ne uključuje samo dovođenje novih članova nego i stvaranje baze aktivista na radnom mjestu. Članstvo treba održavati i motivirati ga da bi se uključivalo u rad. Sindikalni predstavnici  često ne slušaju što radnici doista žele, a često i nameću vlastite ideje o zahtjevima u kolektivnom pregovaranju.

Devet od deset novih radnih mjesta u uslužnom sektoru

Misija «Breaking Through» došla je nakon kongresa u Nagasakiju. U Bruxellesu, na inauguracijskoj konferenciji o organiziranju pod nazivom „Europa GROW Forum“ (GROW = Get Recognition Organise Workers; “ostvarimo priznanje, organizirajmo radnike”) produbila se ta tema. Forum su organizirale organizacije UNI Europa i UNI SCORE (Strategic Campaigns, Organising, Research and Education – “strateške kampanje, organiziranje, istraživanje i obrazovanje”). Sastanak je okupio više od sedamdeset organizatora i stratega iz organizacija članica  UNI Europa, koji djeluju u 18 zemalja i predstavljaju čitav europski kontinent, od sjevera do juga i od istoka do zapada. Skup se održao u strateški važnom trenutku, kada prema predviđanjima možemo očekivati izrazitu promjenu strukture radnih mjesta u smjeru uslužnih djelatnosti. Očekuje se da će u sljedećem desetljeću devet od deset novih radnih mjesta pripadati uslužnom sektoru, što predstavlja ogroman potencijal za rast sindikata. Ova nova radna snaga zahtijeva novi tretman i radne uvjete.

Produbila su se razumijevanja ključnih strategija za rast sindikata i kako bi se učilo na najboljim primjerima u Europi. Nakon dva dana prezentacija i radionica, sudionici su zaključili kako je u budućnosti nužno što hitnije i do maksimuma iskoristiti dobre strane suradnje. Skup se fokusirao na ključna područja strateškog istraživanja, na sustavno regrutiranje, na organiziranje kao dio kampanja kolektivnog pregovaranja, kao i na promjene u procesima organiziranja.
Primjer dobivene bitke u Kolumbiji

Održana je i posebna sjednica na temu uspješnog odgovora na izazov organiziranja u Srednjoj i Istočnoj Europi. Kad se pogleda srednja i istočna Europa, vidi se da našim sektorima vladaju zapadne multinacionalne kompanije. Treba snažnije pritisnuti te kompanije. Dobivena je bitka s Carrefourom u Kolumbiji, pa tim modelom možemo dobiti bitku s Carrefourom i u Rumunjskoj i drugdje. Cilj skupa bio je pomno ispitati metode koje koriste određene organizacije članice, kako bi se ustanovilo postoje li primjeri koji bi se mogli primijeniti i drugdje.

Prevladati antisindikalnu klimu 

UNI Europa mora zajedno s UNI Scoreom djelovati poput katalizatora, i to ne samo u zemljama zapadne Europe nego i u srednjoj i istočnoj Europi, gdje je potrebno osnažiti sindikate i industrijske odnose. Treba početi koristiti svoj Organizacijski fond (sredstva namjenjena za organiziranje radnika u sindikat). Prioritet treba biti konsolidacija organiziranja i napraviti mrežu kontakata, najboljih praksi i kampanja. Uz veću podršku radnika, sindikati će uspjeti nadvladati antisindikalnu klimu.