Upravni odbor sredstava solidarnosti – Solidarnost na djelu

Upravni odbor sredstava solidarnosti – Solidarnost na djelu

Druga sjednica Upravnog odbora sredstava solidarnosti Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je 22. travnja 2016. godine. Na sjednici su bili prisutni članovi Upravnog odbora sredstava solidarnosti: Željka Sambolek Mikota iz Školske knjige, Božidar Žvorc iz Zrinskoga – Čakovec, Jasenka Brigljević iz Narodnih novina, Milena Miščević iz Bakrotiska – Garešnica, Bernarda Grabić iz Glasa Slavonije – Osijek, Doriano Buršić iz Istragrafike – Rovinj, Danko Tresić Pavičić iz DES-a – Split, dok je Siniša Terzić iz Model pakiranja bio odsutan. Sastanku je prisustvovao Boris Šifter koji operativno prati rad Upravnog odbora. 

Predsjednica Upravnog odbora Jasenka Brigljević predložila je dnevni red te su članovi nakon toga prihvatili zapisnik i izvještaj o stanju fondova u 2015. godini koje im je prezentirao Boris Šifter.

Sjednica je nastavljena prezentacijom prijedloga teksta Pravilnika sredstava solidarnosti koji se mijenja zbog izmjena u praksi, odnosno načina plaćanja i isplate pomoći članovima te promjena obrazaca za pojedine isplate s podacima koji su propisani propisima o knjigovodstvu. Članovi UOSS-a pregledat će predloženi tekst te dati primjedbe kako bi se tekst uputio Predsjedništvu na raspravu i prihvaćanje.

Nakon toga sjednica je nastavljena pregledom prispjelih zahtjeva naših članova za jednokratne pomoći i raspodjelom sredstava Fonda za posmrtnine. Odobreno je šest posmrtnih pripomoći za umrle članove te je dodijeljeno trideset devet jednokratnih pomoći zbog bolesti i dugotrajnih bolovanja članovima koji su to tražili preko svojih povjereništava i uz medicinsku dokumentaciju. Ukupno je dodijeljeno 14.000,00 kuna za posmrtnine te nešto manje od 70.000,00 kuna za jednokratne pomoći.