Veljača 2019. – Čuvajmo zdravlje!

Veljača 2019. – Čuvajmo zdravlje!
Zaštita na radu je važno, ali istovremeno podcijenjeno područje radnog prava. Zvuči grubo, no previše je slučajeva da joj poslodavci, ali i radnici, ne pridaju dovoljno pozornosti.
Zanemarujemo zaštitu na radu
Neki poslodavci na mjere zaštite na radu gledaju u prvom redu kao trošak i namet koji treba izbjeći. Štoviše, pri općem razmatranju mjera olakšanja uvjeta poslovanja uvijek se aktualizira ukidanje nekog instituta ili mjere zaštite na radu. Umjesto da u 21. stoljeću dižemo standarde uvjeta i sigurnosti rada, razmatra se kako ih spustiti.
Priznajmo, ni radnici nekad nisu razboritiji. Prečesto se ne pridržavaju pravila zaštite na radu, čak ih i svjesno krše, riskirajući bolesti, ozljede pa i svoj život, u prizemnoj želji da zadrže jednostavnost, brzinu ili udobnost svojeg rada.
Da, usko i kratkoročno gledano, zaštita na radu je trošak, komplikacija, teret i potrošač dragocjenog vremena. No, ona je zaista mnogo više! Ona je korist poslodavcu, radniku i društvu u cjelini.
Prevencija u korist svih
Mjerama zaštite na radu mogu se prevenirati ozljede, bolesti, ekscesne situacije pa i smrtna stradanja. Sprječavaju se mnoge negativne posljedice za radnike i poslodavca, ali i građane koji mogu biti kolateralne žrtve neželjenih događaja. Bez zaštite na radu gube svi! Radnik gubi svoje zdravlje, posredno i sposobnost za rad, ono što ga čini radnikom. Poslodavac trpi poslovne gubitke zbog prekomjernih bolovanja, nedostatka radnika, naknada šteta, ali i često demotiviranosti radnika slijedom loših uvjeta rada. Društvo gubi jer se smanjuje broj onih koji stvaraju vrijednost, a povećava broj onih koji mu dolaze na teret.
Navedimo nekoliko banalnih primjera. Štedi li poslodavac više time što usred zime ne grije dovoljno svoje prostore ili jer mu zbog toga još veći broj radnika završi na bolovanju? Štedi li time što radnicima ne omogući adekvatnu obuku i pomoćna sredstva za podizanje tereta, pa zbog toga polovina njegovih radnika nije na poslu ili ima poštedu rada težih fizičkih poslova? Štedi li time što zbog loših uvjeta rada poslove koje on nudi sve manje radnika želi prihvatiti, što je sve manje atraktivan? S druge strane, ne zaboravimo ni radnika. Radi li on zaista u svoju korist ako nepridržavanjem mjera zaštite na radu „olakšava“ svoj rad? Je li zaista vrijedno da ostane nagluh, samo stoga što mu nije ugodno nositi slušalice ili čepiće za zaštitu od buke? Treba li ostati bez prsta ili ruke samo zato što mu je lakše raditi ili namještati stroj bez zaštite, odnosno protivno propisanim procedurama? Vrijedi li riskirati život samo zato što je „spretnije“ raditi na visini bez primjernog osiguranja? Je li radnik svjestan da mu neće biti priznata ozljeda na radu, naknada štete, niti primjerena zaštita, ako je do nemilog događaja došlo njegovom nepažnjom?
Podižimo svijest
Dok imamo zdravlje, zaboravljamo koliko je ono dragocjeno! Stoga je naš zadatak podići svijest o važnosti Zaštite na radu, svijest radnika i poslodavaca.
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji u trajanju 18 mjeseci provodi sredstvima iz Europskog socijalnog fonda želi podići i svijest o važnosti Zaštite na radu. Vodilja cijelog Projekta jest dodatno obrazovati predstavnike radnika znanjem i uputiti ih na mnoge teme o kojima mogu voditi dijalog, te ih paralelno osposobiti vještinama kvalitetnog vođenja dijaloga na radnom mjestu. Znanje o pitanjima iz radnog odnosa želi se prenijeti i na što veći broj radnika. Imajući u vidu navedeno, i Zaštita na radu jedno je od područja koje nesporno zaslužuje našu pozornost.
U ovu svrhu od 22. do 24. veljače ove godine provodimo Seminar posebno s područja zaštite na radu na kojem sudjeluje 50-ak predstavnika radnika.
Uz to, bit će izrađen i dodatni Priručnik s područja zaštite na radu u našoj djelatnosti. Zahvaljujemo stručnjacima Zavoda za unapređenje zaštite na radu, kao i upravama, predstavnicima poslodavaca te radnicima: Lane Karlovačke tiskare d.d., Bakrotiska d.d., Istragrafike d.d., Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o., Radin printa d.o.o., Vjesnika d.d. i Tiska d.d. Otvaranjem proizvodnih prostora i aktivnom suradnjom oni su pokazali da dijalog između poslodavca i radnika napredak gradi. Kroz kratak pregled širokog polja zaštite na radu iz stajališta radnika, koji je popraćen i ilustracijama iz prakse, nadamo se da će svaki radnik razmisliti o važnosti očuvanja vlastitog zdravlja na radu te naći temeljne putokaze kako to postići.
Poklonimo pozornost zdravlju
Zaštita na radu je iznimno važna. No, iz dosadašnjeg iskustva i (ne)interesa koji mnogi ne samo poslodavci, već i radnici (ne)pokazuju za zaštitu na radu, znamo da nas čeka mnogo posla.
Kuriozitet je koliko malo pozornosti poklanjamo najvrjednijim stvarima koje imamo. Dok ih imamo. Dok imamo zdravlje, zaboravljamo koliko je ono dragocjeno. Cijenimo ga tek kada je ugroženo ili nestane.
Zdravlje je presudno za naš život i rad. Čuvajte ga svakim danom i budite zdravo!