4. kongres ITUC – Jačanje snage radnika

4. kongres ITUC – Jačanje snage radnika
Mnogi izazovi su pred Međunarodnom konfederacijom sindikata (International Trade Union Confederation – ITUC), koja okuplja 207 milijuna članova diljem svijeta i koja je s više od 1.200 sindikalnih predstavnika iz 130 zemalja i 331 nacionalne sindikalne centrale od 2. do 7. prosinca 2018. održala svoj četvrti Kongres u Kopenhagenu. Kao nastavak teksta iz prošlog broja sada pozornost posvećujemo izazovu važnom ne samo za ITUC, već za cijeli svijet – Reguliranje ekonomske moći.  
Sustav koji je stvoren projektirale su moćne multinacionalne kompanije u svrhu isisavanja profita iz rada, a izgradile su im ga vlade koje su došle na vlast glasovima tih istih radnika koje su izdale. Radni ljudi i njihove obitelji su pogođeni i većina njih, preko 80% smatra da ovaj sustav nije pravedan, a sve više ih gubi vjeru u temeljne principe demokracije. Kongres ITUC-a poziva na pojačanu borbu protiv svih oblika korporativne pohlepe i za regulaciju ekonomske moći u javnom interesu. 
Reguliranje ekonomske moći
Sustav koji je stvoren projektirale su moćne multinacionalne kompanije u svrhu isisavanja profita iz rada, a izgradile su im ga vlade koje su došle na vlast glasovima tih istih radnika koje su izdale. Radni ljudi i njihove obitelji su pogođeni i većina njih, preko 80% smatra da ovaj sustav nije pravedan, a sve više ih gubi vjeru u temeljne principe demokracije. Kongres ITUC-a poziva na pojačanu borbu protiv svih oblika korporativne pohlepe i za regulaciju ekonomske moći u javnom interesu. 
Prekretnica. Svijet je došao do prekretnice. Šezdeset posto globalne trgovine je pogonjeno multinacionalnim kompanijama koje svoje poslovanje temelje na principima eksploatacije, diskriminacije i zlouporaba ljudskih prava u lancima opskrbe, potpomognutim širokim povredama nacionalnih zakona. Korupcija, izbjegavanje poreza, onečišćenje postaju sastavni dio globalne ekonomije. Najveće kompanije direktno zapošljavaju samo 6% radnika koji mogu imati vezu s njihovim poslovanjem i profitima, dok svoj rezultat temelje na radu 94% radnika skrivenih u lancima opskrbe diljem svijeta koji nemaju nikakvog udjela u produkciji i bogatstvu koje stvaraju. Kompanije vođene profitima traže snižavanje troškova, veću fleksibilnost, što vodi smanjenju plaća, nesigurnim i opasnim oblicima rada, ozljedama, bolestima čak i smrti. 
Kompanije na vrhu ovog lanca moraju biti natjerane da osiguraju poštivanje temeljnih prava radnika i primjerene uvjete na svim svojim razinama. 
Novi model trgovine. ITUC se protivi globalnim investicijskim sporazumima i trgovinskim ratovima koje vode korporativne elite u svojem uskom interesu. Podržavamo model trgovine temeljen na socijalnoj pravdi. Trgovinski sporazumi moraju sadržavati radna prava i zaštitu javnih službi. Protivimo se viziji slobodne trgovine, koja ne uključuje i pravednu trgovinu, koja deregulira radne odnose, prehranu, standarde potrošača i okoliša, te daje stranim investitorima privilegirana prava da tuže demokratski izabrane vlade kada postupaju u interesu radnika. 
ITUC će zahtijevati da trgovinski sporazumi i investicijske politike priznaju i djeluju prema standardima Međunarodne organizacije rada (MOR), sprječavaju socijalni damping i uključe uvjete pravedne tranzicije. MOR treba biti autoritet za tumačenje obvezujućih socijalnih odredaba u trgovinskim sporazumima i ITUC će raditi na uvođenju odredaba „socijalno najbolje nacije“ kao načina podizanja standarda u tim sporazumima. Na kraju, i sama Svjetska trgovinska organizacija treba se promijeniti tako da unese obvezujuće odredbe o temeljnim radnim i ljudskim pravima.  
Kvalitetne javne službe. Korporativni utjecaj također tjera vlade i institucije da prihvate ideologiju privatizacije i liberalizacije i daljnjeg outsourcinga javnih službi. Investiranje u državu i kontrola njezinog vlasništva su pravi način postizanja socijalnih ciljeva i zahtjeva za promoviranje kvalitetnih javnih usluga te korištenja naprednih zaštitnih politika. ITUC se protivi razaranju postojećeg socijalnog modela i zaštite, uvođenja nepravednih uvjeta u njih i aktivno će se boriti za očuvanje i unapređenje postojećih sustava. Jednako ćemo se boriti da proširimo socijalnu zaštitu za sve. Protivimo se trendu rezanja javnih službi i politike outsourcinga pritom čineći konzultantske firme posebnim grupama zadovoljenja privatnih interesa. ITUC će zastupati kvalitetne javne sustave uključujući svima dostupno zdravstvo, obrazovanje, vode, energije, čistoću, pravdu, temeljne usluge socijalne skrbi i borit će se protiv svih oblika privatizacije. 
Pošten porezni sustav. ITUC odbija princip poreznog natjecanja među zemljama. Popravljanje polomljenog globalnog poreznog sustava je nužno. U srcu problema je lažna premisa u kojoj kompanije unutar iste grupe trguju među sobom kao da su na otvorenom tržištu. Samo jedinstven pristup oporezivanju multinacionalnim korporacijama može imati rezultat. Nedostaje i političke volje da se uz rad i u pogledu poreza i socijalnih politika regulira rad velikih globalnih kompanija posebice novih digitalnih platformi. „Preveliki da ih se dira“ njihova dominacija tržištima uništava lokalno poslovanje podrivajući i slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje, te njihovo predatorsko ponašanje ne zna granice. 
Globalna kriza plaća. Za milijune ljudi nužno je hitno povećanje plaća kako bi zadovoljili temeljne potrebe sebe i svojih obitelji. Ovaj svijet predstavlja frakciju profita u kojem se na svakom radniku u globalnim lancima opskrbe zarađuje po 17.000 dolara. ITUC će voditi kampanju za povećanje plaća u svakom dijelu svijeta kako bi radnici i njihove obitelji mogli živjeti dostojanstveno. Uz minimalnu plaću, koju kao minimum prava određuju vlade, radnici trebaju zadržati pravo da slobodno kolektivno pregovaraju preko sindikata za plaće koje će pokazivati pravu vrijednost njihovog rada i osigurati dostojanstvene radne uvjete. 
Borba protiv korporativne pohlepe. Korporativna moć je izvan kontrole i modeli korporativne moći kao, na primjer, Samsung otišli su toliko daleko da radnici plaćaju svojim zdravljem i životima modele poslovanja koji stavljaju profit ispred svega. Takav model mora se zamijeniti s konstruktivnim industrijskim odnosima u kojima će biti priznati svi standardi Međunarodne organizacije rada, socijalnog dijaloga i primjerenih odnosa rada i kapitala. ITUC će se zalagati i za provedbu Bangladeškog sporazuma kojim se uspostavljaju standardi zaštite na radu i od požara te primjereni uvjeti rada u lancima opskrbe, te će ovakve principe zahtjeva i nadzora uspostave temeljnih standarda širiti i na ostale globalne lance opskrbe. Korporativna pohlepa manifestira se i kroz sve više radnika na fleksibilnim, nesigurnim, privremenim poslovima i radu na digitalnim platformama, te će se ITUC boriti za ograničenje ovakvih oblika rada. Kako bismo vratili ljude i planet na prvo mjesto, a ne profite kompanija, moramo vratiti moć sindikata i radnički kapital. 
U izbornom postupku s 53% glasova na iduće 4 godine za glavnu tajnicu izabrana je Sharan Burrow, koja je najavila da joj je to posljednji mandat. 
Marija Hanževački, jedna od dopredsjednica
Na sjednici novoizabranog Glavnog vijeća ITUC-a za jednu od dopredsjednica izabrana je Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a.Glavno je vijeće također izabralo i nove članove Izvršnog odbora ITUC-a. Izvršni odbor ITUC-a ima 25 članova koji dolaze iz 25 različitih sindikalnih organizacija iz cijelog svijeta. Hanževački je izabrana i u Izvršni odbor ITUC-a.