Grafički zavod Hrvatske – Potpisan Kolektivni ugovor

Grafički zavod Hrvatske – Potpisan Kolektivni ugovor

Nakon više mjesečnih pregovora, dogovoren je konačni tekst Kolektivnog ugovora na razini društva GZH. Primjenjivat će se od 1. srpnja 2016. godine i vrijedit će godinu dana. Dosadašnji kolektivni ugovor, koji se primjenjivao posljednje tri godine, promijenjen je u dvije važne odredbe. Minuli rad, koji je bio u mirovanju od 2013. godine, vraća se u obračun plaće u izmijenjenom obliku, a otpremnina za odlazak u mirovinu postaje pravo radnika a ne više mogućnost koja je ovisila o financijskom rezultatu društva. To su ujedno bili i neki od zahtjeva istaknutih na skupu radnika tijekom pregovora koji su se u ovom trenutku mogli realizirati.

Kolektivni ugovor potpisao je predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i glavni sindikalni povjerenik Siniša Đikandić te direktor društva Gordan Miler.