Siječanj 2018. – Nastavljamo punom parom

Siječanj 2018. – Nastavljamo punom parom
Cijelu godinu čekamo božićne i novogodišnje blagdane. Dugo ih očekujemo, a tako brzo nam prolete. Evo nas na početku novog kruga. Nakon malo tuge što je novogodišnje ozračje prebrzo prošlo, već smo dobrano pregazili siječanj. U novoj godini nastavljamo punom parom. 
Dijalog i znanje napredak grade
Sindikat je sredinom prošlog ljeta prijavio projekt financiran iz sredstava Europske unije s područja socijalnog dijaloga, pod nazivom: Dijalog i znanje napredak grade. Sve s ciljem sustavnog obrazovanja predstavnika radnika znanjem o relevantnim temama socijalnog dijaloga, te njihovim osposobljavanjem komunikacijskim vještinama kvalitetnog vođenja dijaloga s poslodavcem kao i komuniciranja s radnicima. 
Izgledno je da će projekt biti odobren i, nadamo se, potpisan idućih dana. Realizacija bi trebala početi u veljači ove godine, a projekt bi trebao trajati godinu i pol. Planira se održavanje seminara, radionica i terenska istraživanja iz četiri tematske cjeline; Zakon o radu, Zaštita na radu, Komunikacijske vještine i Interna komunikacija. Vezano uz Zakon o radu i Zaštitu na radu svaki bi seminar trebao imati po 60 sudionika, a Komunikacijske vještine i Interna komunikacija trebale bi biti vođene u manjim grupama, svaki puta po tri seminara sa 20-ak sudionika. Namjerava se sačiniti i nekoliko priručnika; Abeceda radnih odnosa, Rizici i zaštita na radu u grafičkoj djelatnosti, Socijalni dijalog, a zanimljiv bi trebao biti i priručnik o Pravilnom izvođenju pokreta i manipulaciji teretom. Svi priručnici predviđeni su za veći broj radnika, s ciljem aktualiziranja predmetnih pitanja i širenja znanja. Projekt bi bio okončan završnom konferencijom o budućnosti sektora u okvirima 4. industrijske revolucije. 
Puno posla, no očekujemo i koristi, te dodatan zamah u radu našeg Sindikata. 
Prebrojavanje članstva i utvrđivanje reprezentativnosti
U siječnju je počeo novi postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikalnih središnjica, odnosno prebrojavanje članstva njihovih udruženih sindikata, a time i prebrojavanje članova našeg Sindikata udruženog u Nezavisne hrvatske sindikate. Broj članova sindikata utvrđuje se s danom 30. studenoga 2017. godine, te će u svakoj podružnici na propisane formulare i poslodavac i sindikalni povjerenik supotpisati podatke o ukupnom broju članova i vratiti ih u naš Sindikat. Ako djeluje više sindikata, potpise o brojnosti članstva trebaju međusobno staviti sindikalni povjerenici svih sindikata. Potvrđene podatke trebat će vratiti krajem siječnja, kako bi se mogli dalje proslijediti na sumiranje i utvrđenje reprezentativnosti središnjica. 
Postupak prebrojavanja je važan i obvezan. Radi se o ukupnim podacima o članstvu (bez imena), a podaci se moraju dostaviti kako bi se mogla utvrditi reprezentativnost sindikalnih središnjica te ukupan broj članova sindikata, što postavlja temelje i definira socijalni dijalog u narednom razdoblju. 
Nova minimalna plaća
Početkom ove godine određuje se nova granica minimalne plaće za rad u punom radnom vremenu, koja iznosi 3.439,80 kuna. Mnogi će reći premaleno povećanje, no to je ipak povećanje oko 5%. Valja dodati da se napokon jasno određuje kako se minimalna plaća treba uvećavati za dodatke na plaću, kao što su noćni rad, prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom.
Daleko veći problem je to što sve veći broj radnika ulazi u sferu minimalne plaće, odnosno što ostale plaće ne rastu dovoljnim tempom. Hoćemo li doći do toga da trećina ili polovina radnika, posebice proizvodnih, prima istu – minimalnu plaću? Takva uravnilovka niskih primanja sve većeg broja radnika, bez obzira na razliku u složenosti posla, ne može biti dobra. Svako povećanje minimalne plaće je poželjno, ali uz njega poslodavci moraju razvijati i ostale plaće preko tog egzistencijalnog minimuma. Tome uopće ne pridonosi posljednja nelogična mjera kojom će država poslodavcima koji isplaćuju minimalac dati olakšice u doprinosima na plaću i za to odvojiti pola milijarde kuna. Umjesto da ih nekako destimulira, država će poslodavce koji radnicima i državi isplaćuju samo krajnji minimum ustvari nagraditi, te njih i druge potaknuti da tako i nastave. Nagradimo loše, a kaznimo dobre. Tako ne možemo naprijed. 
Zakon o radu 
Najavljuje se otvaranje postupka izmjena Zakona o radu. Sindikati bi unaprijed trebali biti spremni. Ne bi se smjeli baviti samo zahtjevima poslodavca i isključivo braniti postojeća prava, već trebaju sastaviti popis vlastitih zahtjeva s ciljem unapređenja Zakona o radu i razine prava radnika. Pozicija za pregovore i nije toliko loša. Radni odnosi su na niskoj razini, poslodavci teško nalaze radnike, a mnogi građani napuštaju zemlju i nešto se mora pozitivno promijeniti. Do kraja siječnja stručne službe svih sindikata učlanjenih u NHS dostavit će svoje prvotne prijedloge izmjena Zakona o radu, da se potom provede šira rasprava, suglase stavovi i pregovori o Zakonu o radu dočekaju u punoj spremnosti. 
Uskoro izbori u Sindikatu
S proljećem će biti pokrenut novi izborni ciklus u našem Sindikatu. Ulazimo u posljednji dio četverogodišnjih mandata svih tijela i funkcija. Ujesen valja provesti izbore sindikalnih povjerenika i tijela u podružnicama, predložiti predstavnike u središnjim tijelima Sindikata, te dovršiti izborni ciklus na Kongresu u lipnju 2019., kada će vjerojatno biti dovršeno reorganiziranje i otvaranje našeg Sindikata prema ostalim medijima i uslugama. No, to je ipak još jedna nova godina iza ove.