Svake godine na obuku?

Svake godine na obuku?

Radnici ne bi trebali snositi isključivu odgovornost za prekvalifikaciju

Budući da ekološka i digitalna tranzicija zahtijeva nove vještine u radnoj snazi, Komisija EU predlaže uvođenje individualnih računa za učenje kako bi Europljane opremila potrebnim vještinama.  Predstavnici radnika, međutim, strahuju da bi to moglo ostaviti radnicima najveći teret odgovornosti.

U ožujku 2021. Komisija EU postavila je akcijski plan s ciljem da 60% radno sposobnog stanovništva EU svake godine sudjeluje u nekoj vrsti obuke. Trenutno je ta brojka na oko 43%, uz velike razlike među državama članicama.

Do 2025., polovica svih poslova u svijetu trebat će poboljšanje kvalifikacije radnika ili njihovu prekvalifikaciju, kaže studija Svjetskog ekonomskog foruma, objavljena 2020. godine. Do 2030. godine 90% svih profila poslova trebat će nove vještine, pokazala je zasebna studija konzultantske tvrtke McKinsey.

Individualni računi za učenje

U prosincu 2021. Komisija EU predložila je preporuku Vijeća za uvođenje individualnih računa za učenje. Prema Komisiji, individualni računi su virtualni novčanici, koje bi uspostavila nacionalna tijela, za svaku radno sposobnu osobu, bez obzira na njihov status zaposlenja.

Ovi novčanici bi omogućili vladama ili drugim osobama koje bi financirale edukaciju, poput poslodavaca, da pripisuju prava na obrazovanje ljudima, koji mogu akumulirati i upravljati tim pravima na obrazovanje putem novčanika. Radnici tada mogu iskoristiti ta prava za plaćanje obuke ili nekog drugog oblika obrazovanja, kako bi ostali ispred u utrci za vještinama koja se stalno razvija.

Prema prijedlogu, nacionalna tijela trebala bi dati prednost onima kojima je osposobljavanje najpotrebnije za ostvarivanje prava.

Prijedlog za individualne račune za učenje je popraćen prijedlogom za mikrokredite, čiji je cilj definirati europske standarde za niz različitih vještina kako bi se one lakše uspoređivale i prenosile preko granica.

Ovi prijedlozi osiguravaju da se obrazovanje može odvijati u bilo kojem trenutku života te da je fleksibilno i dostupno svima.

Međutim, sindikati nisu sigurni da će ovi prijedlozi osnažiti zaposlenike. Naime, sindikati smatraju da se navedeni prijedlog Komisije temelji na pretpostavci da se radnici trebaju prilagoditi poslovima umjesto obrnuto.

Europska konfederacija sindikata (ETUC) upozorila je da račun sam po sebi još ne predstavlja pravo na korisnu obuku i da bi EU trebao staviti veći naglasak na odgovornost poslodavaca za financiranje takvih tečajeva.

I o prijedlogu individualnih računa za učenje kao i o prijedlogu za mikro kredite tek treba pregovarati i dogovoriti vlade država članica EU prije nego što se mogu provesti.