URIHO, Zagreb – Skup radnika

URIHO, Zagreb – Skup radnika


Skup radnika Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem  (URIHO) iz Zagreba održan je dana 4. lipnja 2012. godine od 13 sati u prostorijama Doma Sindikata grafičara u Zagrebu. Vrlo je pozitivno što se skupu se odazvao znatan broj radnika.

Na dnevnom redu bilo je: Izvješće o radu Radničkog vijeća u 2011. godini, Financijsko poslovanje URIHO-a u 2011. godini, Plan poslovanja za 2012.godinu, te Aktualnosti.

Predsjednica Radničkog vijeća Smiljana Borko, prof. podnijela je izvješće o radu Radničkog vijeća za 2011. godinu. Radničko vijeće održalo je 6. sjednica, na kojima se raspravljalo o raznim temama od imovinsko pravnih odnosa URIHO-a, osiguranja, zapošljavanja, do ostalih radno-pravnih pitanja svih radnika i pojedinaca. U praćenju poštivanja zakonskih propisa i važećih akata, konstatirano je da se u Ustanovi poštuju zakonski propisi prvenstveno Zakon o radu, Kolektivni ugovor, Pravilnik o radu kao i prava i obveze prema radnicima koje proizlaze iz istih. Izvješće radu Radničkog vijeća je prihvaćeno.

Rukovoditeljica financijske službe Biljana Barić obrazložila je financijsko poslovanje URIHO-a u 2011. godini i plan poslovanja za 2012. godinu. URIHO je pozitivno završio poslovanje u 2011. godini, a u planu poslovanja za 2012. godinu povećani su troškovi za naknadu prijevoza.

Ravnatelj Josip Držaić, prof. je iznio ocjenu poslovnog stanja. Između ostalog, izvijestio je kako je URIHO bio nositelj i partner nekoliko IPA projekata te se u jednom od njih razvija mogućnost osnivanja Call centra u kojem bi bile zaposlene osobe s invaliditetom uključujući i slijepe.

Ravnatelj je naglasio i poteškoće s kojima se Ustanova susreće zbog nedavnih negativnih novinskih natpisa o regularnosti poslovanja poduzeća. Razvila se žučna diskusija u kojoj se i pozivalo na odgovornost te tražilo krivce za predmetne objave, a bilo je i neprimjerenih komentara. Radničko vijeće smatra da se strasti po ovom pitanju ne bi smjele rasplamsavati, te da se situacija treba riješiti kroz moguće zakonite postupke koji svoj temelj moraju imati na utvrđenim činjenicama.