Zlostavljanje na radu – Neregulirana materija u Hrvatskoj

Zlostavljanje na radu – Neregulirana materija u Hrvatskoj

Europska komisija je objavila izvješće o provedbi Okvirnog sporazuma o zlostavljanju i nasilju na radu, koji su još 2007. godine sklopili socijalni partneri na europskoj razini, kako bi utvrdila na koji način je navedeni Sporazum implementiran u državama članicama EU.

Riječ je o sporazumu kojim se od udruga sindikata i poslodavaca na nacionalnoj razini zahtijeva da zajednički surađuju na poboljšanju uvjeta rada uspostavljajući mehanizme kojima će moći identificirati, spriječiti i upravljati postupcima zlostavljanja i nasilja na radu. Navedeni Sporazum bile su dužne implementirati udruge sindikata i poslodavaca na nacionalnoj razini na način prikladan u dotičnoj državi članici, najkasnije do 26. travnja 2010. godine.

Koliko je problem zlostavljanja na radu iznimno važno pitanje pokazuje i činjenica da je zajedničko izvješće Eurofounda i EU-OSHA pokazalo da povećanje takvog postupanja na radnom mjestu negativno utječe na zdravlje radnika zbog čega radnici izostaju s posla, što dovodi do povećanih troškova rada poslodavaca.

Izvješće Europske komisije pokazuje da među državama članicama EU postoje velike razlike u odnosu na implementaciju Sporazuma i njegovom stvarnom utjecaju na radnike na razini poslodavca. Tako su, primjerice, na Cipru, u Danskoj, Francuskoj, Luksemburgu i Španjolskoj sindikati i poslodavci odredbe Sporazuma prenijeli u vlastite kolektivne ugovore. U Francuskoj i Luksemburgu je proširena primjena tih kolektivnih ugovora na sve poslodavce. U mnogim drugim državama Sporazum je implementiran kroz neobvezujuće dokumente kao što su preporuke ili deklaracije. Kada je riječ o Hrvatskoj, ona je u skupini deset od 31 zemlje koja nije implementirala navedeni Sporazum, a kao razlog se navodi nemogućnost postizanja dogovora sindikata i poslodavaca oko načina njegove implementacije.

Odredbe Sporazuma bez ikakvog učinka u Hrvatskoj

Kada je riječ o utjecaju Sporazuma na sprječavanje pojave zlostavljanja na radnom mjestu, u dokumentu se zaključuje da je provedba Sporazuma imala pozitivan učinak u 13 država članica EU. Hrvatska je ubrojena u 12 država članica EU u kojima odredbe Sporazuma nisu imale nikakav ili su imale ograničeni utjecaj na sprječavanje i suzbijanje pojave zlostavljanja i nasilja na radnom mjestu.

Dok je Zakonom o zaštiti na radu uređeno pitanje stresa na radnom mjestu, zlostavljanje i nasilje na radu dijelom su materija odredbi Zakona o suzbijanju diskriminacije i uređuju se kao oblik diskriminatornog postupanja. Iako su u proteklim godinama postojale brojne inicijative za reguliranjem mobbinga na radu, te inicijative do danas nisu urodile plodom pa se pojava i sprječavanje navedenog problema i dalje prepušta stihiji. Stoga bi bilo nužno da sindikati ponovno pokrenu inicijativu za implementacijom toga Sporazuma u Hrvatskoj kako bi se poduzele mjere i aktivnosti na suzbijanju i sprječavanju te pojave na radnom mjestu.